Κατηγορίες
Οι τιμές ισχύουν μόνο για on-line αγορές

Όροι χρήσης

 

Για να κάνετε χρήση της ιστοσελίδας θα πρέπει να συμφωνείτε με όλους τους παρακάτω όρους χρήσεις . Η χρήση της ιστοσελίδας παρέχεται δωρεάν . Απαγορεύεται η οποιαδήποτε χρήση χωρίς την γραπτή άδεια μας για εμπορικούς λόγους με σκοπό το κέρδος από άλλες εταιρίες οι ιδιώτες . Τα ηλεκτρονικά έγγραφα ,οι φωτογραφίες , τα λογότυπα , η μουσική και γενικά το σύνολο του περιεχομένου των πληροφοριών και των υπηρεσιών που παρέχονται ανήκουν αποκλειστικά στην εταιρία Ιωακειμίδης ΑΕΒΕ . Οποιαδήποτε ενέργεια αποσκοπεί στο να βλάψει τα συμφέροντα , την φήμη , την πελατεία της εταιρίας ή οποιαδήποτε ενέργεια γίνετε με σκοπό την πρόκληση βλάβης στα συστήματα και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αποτελούν ποινικά αδικήματα . Όλες οι πληροφορίες ( ον/νυμο τηλ, email κλπ.) είναι απόρρητες και δεν χρησιμοποιούνται για κανέναν άλλο σκοπό. Ανά πάσα στιγμή ο εγγεγραμμένος χρήστης μπορεί να διαγραφεί από το σύστημα και αυτομάτως διαγράφονται και όλες οι πληροφορίες που έχει εισάγει στο σύστημα . Σε καμία περίπτωση η εταιρία δεν έχει ευθύνη για άμεση ή έμμεση αποζημίωση , λόγο αδυναμίας ή κακής χρήσεις του λογισμικού .

video
Copyright © 2013 Porky | All rights reserved
Designed and Hosted by Smart Solutions